Generalforsamling

Dagsorden

Ordinær generalforsamling torsdag den 8 Marts 2018 kl. 20:00 i klublokalerne i Møllegårdhallen.

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af to stemmetællere

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

4.a Kassereren aflægger regnskab til godkendelse

4.b Kassereren aflægger budget til godkendelse

5.a Valg af Kasserer for 2 år (lige år)

5.b Valg af Ungdomsformand (hvert år)

5.c Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år (lige år)

6. Valg af revisor for et år iht. kommunens regler for aktivitets tilskud

7. Valg af revisorsuppleant for et år

8. Eventuelt

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar