Dagsorden

 

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 20:00 i klublokalerne i Møllegårdhallen.

 

1. Valg af dirigent

2. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse