Det er nemt at være medlem af JIK!

Hvis du er interesseret i at prøve, hvad fodbold kan tilbyde dig, så møder du bare op på en træningsaften for din årgang og prøver, hvordan det føles. Det kan du gøre det antal gange, det er nødvendigt for at du er sikker på, at det er noget for dig!

Kontingent er først noget vi taler om, når du er sikker på, at du vil være medlem af vores klub og vil med ud at spille kampe. Det betyder, at du skal “meldes ind”.

Indmeldelse sker online lige her

Klubbens bestyrelse har på et bestyrelsesmøde i efteråret 2016, besluttet at gøre kontingentopkrævningen langt lettere, både for medlemmerne og for klubben. Derfor indføres fra 1/3 2017 “automatisk månedlig kontingentopkrævning”. I den forbindelse er kontingentsatserne blevet præciseret og gjort langt mere overskuelige.

Kontingentsatserne vil fremover lyde som følger:

Børnekontingent:
Til og med 31/12 det år man fylder 11 år:
80 kr. pr. mdr.
(D.v.s. i 2022: årgang 2011 og yngre)

Ungdomskontingent:
Fra 1/1 det år man fylder 12 til og med 31/12 det år man fylder 18 år:
100 kr. pr. mdr.
(D.v.s. i 2022: fra årgang 2004 til og med årgang 2010)

Voksenkontingent:
Fra 1/1 det år man fylder 19 år:
120 kr. pr. mdr.
(D.v.s. i 2022: årgang 2003 og ældre)

Ved indmeldelse skal man indtaste betalingskortoplysninger, og herefter vil kontingentet automatisk blive trukket fra det oplyste betalingskort, ved starten af hver måned. Man vil som medlem både modtage en “påmindelse” om betalingen samt en kvitteringsmail når betalingen er gennemført.

Ønsker et medlem af en eller anden grund ikke længere at være medlem af klubben, er det medlemmets pligt at meddele klubben dette.  Sker det ikke, vil der fortsat blive trukket kontingent hver måned. -Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Udmeldelse sker online her

Det er ligeledes medlemmets pligt at oplyse til kasserer@jik.dk, hvis man har fået nyt betalingskort. Man vil derefter modtage en mail med link til indtastning af de nye kortoplysninger.

Får klubben ikke besked om dette (og kontingentet derfor ikke kan trækkes), vil man i første omgang modtage en betalingspåmindelse, hvor man kan taste de nye kortoplysninger. Reagerer medlemmet ikke på denne, vil vedkommende automatisk blive meldt ud af klubben, og kan dermed ikke deltage i hverken træning eller kamp, før en ny indmeldelse er sket og nye betalingsoplysninger er givet til klubben.