Update 15/5 2020

Kære medlemmer – fodbold i en Corona tid.

Det er nu igen ved at være tid til at spille fodbold i JIK. Vi åbner derfor op for træning i næste uge (uge 21).

I bedes alle være med til at tage ansvar for at følge kommende baneplan samt nedenstående regler og retningslinjer og sikre, at alle trænere, frivillige, spillere og forældre kender til samme. Læs derfor venligst hele beskeden med grundighed og videregiv regler samt retningslinjer.

Regler og retningslinjer er udarbejdet af både de danske myndigheder, DBU og JIK. De skal sikre, at opstarten sker på en ansvarlig måde, hvor fodbold-aktiviteter skaber trivsel og glæde men ikke bidrager til spredning af smitte. Derfor vil fodbold for nuværende heller ikke være en sport med fuld kropskontakt men derimod en sport med begrænset kropskontakt.

DBU’s holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end fodbold. Og fodbold må ikke bidrage til at sprede smitte hverken på eller uden for banen i dansk fodbold.

DBU og JIK vil fortsat følge myndighedernes anbefalinger, når vi gør klar til åbning for at spille fodbold med begrænset kropskontakt, så vi fortsat mindsker risiko for smittespredning. Vi vil først åbne for at spille kamprelateret fodbold med fuld kropskontakt, når sundhedsmyndighederne giver grønt lys. Og vi vil gøre det med flere nye tiltag og retningslinjer, så fodbold bliver spillet med ansvarlighed og omtanke.

DBU’s nye retningslinjer udgør en samlet protokol for opstart og træning i danske fodboldklubber – ’Fodboldens corona-regler’-og tager udgangspunkt i myndighedernes generelle anbefalinger samt i de netop offentliggjorte retningslinjer for udendørs idræt fra Danmarks Idrætsforbund med input fra andre forbund samt foreninger.

Fra JIK´s side følger vi løbende med i myndighederne og DBU’s anbefalinger og retningslinjer. Det betyder, at nedenstående regler og retningslinjer kan ændres med kort varsel.

Følgende regler og retningslinjer gælder i JIK:

FØR TRÆNING

– Sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges -> hvis tvivl, se www.sst.dk

– Man møder ikke til træning, hvis man er i risikogruppe eller selv har symptomer på Covid19 – sygdommen eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv -> hvis tvivl, så kontakt din afdelings kontaktperson i JIK Fodbold efter du har kontaktet egen læge (se nedenstående).

– Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe -> hvis tvivl, så kontakt din afdelings kontaktperson i JIK Fodbold (se nedenstående).

– Holdtræner har fra mandag adgang til boldrum til afhentning af bolde og kegler.

– Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun må bruges af den enkelte gruppe. Holdtræner er den eneste, der må røre keglerne.

– Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste.

– Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksne, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen -> se nedenstående retningslinjer vedr. antal træningsgrupper og spillere per bane.

– Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.

– Alle trænere, frivillige og spillere skal vaske hænder/spritte hænder af inden de tager til træning.

– Der er ikke mulighed for, at forældre afleverer deres barn på banerne. Dette skal ske på parkeringspladsen eller på asfaltstien -> her gælder samme regler om at holde minimum 1 meters afstand til nærmeste person.

– Toiletterne i mellemgangen mellem hallen og kantinen kan benyttes i nødstilfælde, men vi opfordrer til, at man går på toilettet hjemmefra.

UNDER TRÆNING

– Der skal altid være én træner eller voksen til stede per træningsgruppe.

– Der skal holdes 1 meters afstand til hinanden ved samlinger og i pauser under træningen.

– Aktiviteter skal gennemføres med begrænset fysisk kontakt.

– Under træning er det kun den ansvarlige træner, der må flytte kegler og mål.

– Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.

– De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning.

– Der er ikke mulighed for, at forældre observerer deres barns træning på banerne. Dette skal ske fra parkeringspladsen eller fra asfaltstien -> her gælder samme regler om at holde minimum 1 meters afstand til nærmeste person.

EFTER TRÆNING

– Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold.

– Træneren vasker kegler og bolde af med sæbe og i varmt vand – brug eventuelt sprit.

– Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, så skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette -> hvis tvivl, så kontakt JIK efter du har kontaktet egen læge (se nedenstående).

– Der er ikke mulighed for, at forældre henter deres barn på banerne. Dette skal ske fra parkeringspladsen eller fra asfaltstien -> her gælder samme regler om at holde minimum 1 meters afstand til nærmeste person.

RETNINGSLINJER TIL ANTAL TRÆNINGSGRUPPER OG SPILLERE PER BANE

Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end (per 7. maj) 10 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten.

Hvis man udnytter større arealer, hvor flere end 10 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidig, må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end 1 meters afstand.

– 11-mands bane = Banen deles op på midten med kegler, så der er plads til 2 hold.
– 8-mands bane = 10 personer (spillere og trænere).
– 5-mands bane = 10 personer (spillere og trænere).

KONTAKTPERSON I BESTYRELSEN

Formand: Lennie Hansen 40261830

Vi glæder os til at se alle hold på banerne i løbet af næste uge, og håber at alle trænere, frivillige, spillere og forældre fremover vil bidrage til at få træningsdagene til at forløbe så gnidningsløst som muligt – allerhelst med fortsat fokus på at kunne tilbyde et træningsmiljø med tryghed, trivsel og glæde – på trods af coronakrisen.

Spørg endelig løs, hvis du har noget på sinde.

Mange sportslige hilsener
Bestyrelsen