Indmeldelse sker ved at benytte en indmeldelsesblanket (PDF-blanket, der kan udfyldes på skærmen inden den printes), som du forsyner med de ønskede oplysninger og derefter afleverer til din træner eller i postkassen i JIK Kantine. Du kan ikke komme til at spille kampe for klubben, førend indmeldelsesblanketten er udfyldt og afleveret.

Hvis du har spillet for en anden klub før, skal indmeldelsesblanketten i udfyldt stand samtidig følges af enten gyldigt spillercertifikat eller korrekt udfyldt spillererklæring.

Så snart kassereren har fået indmeldelsesblanketten i udfyldt stand i hænde, vil der tilgå dig en mail med oplysning om dels medlemsnummer, hvilket skal bruges ved indbetaling af kontingent, dels størrelsen af kontingentet du skal betale første gang og forfaldsdag for denne kontingent.

Indmeldelse er bindende og gælder indtil skriftlig udmeldelse via mail til kasserer@jik.dk finder sted.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.