Udmeldelse skal afgives skriftligt via mail til kasserer@jik.dk og kan alene ske til udgangen af et kvartal, dvs. 31. marts, 30. juni, 30. september eller 31. december, jf. klubbens vedtægter.

Udmeldelse kan således ikke ske til træner, holdleder eller andre end kassereren eller på anden måde end via mail. Manglende deltagelse, sygdom, barsel eller lignende medfører ikke betalingsfrihed.

Medlemmer, der for et år er på efterskole, behøver ikke melde sig ud, da disse ikke skal betale kontingent i perioden.

Udleveret spillertøj, træningsdragt eller andet materiel tilhørende klubben skal samtidig leveres tilbage og eventuel gæld til klubbens kantine skal betales.

Hvis du melder dig ud og du ved, at du skal spille for en anden klub, skal du huske ved den skriftlige udmeldelse også at bede om dit spillercertifikat. Oplys hvilken mail du ønsker spillercertifikatet sendt til. Hvis der ikke er anført en særlig mail, vil spillecertifikatet bare blive sendt til den mail du sender din udmeldelse fra.

Spillercertifikat vil først blive sendt fra klubben, når dit mellemværende med klubben er afviklet.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.